Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu Oluşturulacak

Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu
Ticaret Bakanlığınca, hizmet sektörlerinin rekabetçiliğini ve ihracatını artırmak amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalara rağmen Türkiye ekonomisinin, 2022'de ortaya koyacağı üretim ve ihracat başarılarıyla gücünü ispat etmesi bekleniyor.

Bakanlık, bu yıl Türkiye'nin "ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke" olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürecek ve uluslararası ticaretin düzgün işleyişini sağlamak için bütün politika araçlarını kullanacak.

18 ülkeye yönelik politikalar geliştirilecek

Bu kapsamda belirlenen eylem ve hedeflere göre, Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi ile mal ve hizmet ihracatı için yüksek potansiyel arz eden 18 ülkeye yönelik politikalar geliştirilecek.

İhracatçıların karşılaştıkları pazara giriş engelleri takip edilerek sorunların çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunulacak.

Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimi kolaylaştırılacak.

Sağlık turizmi, bilişim, film, dizi ve eğitim sektörlerine ilaveten kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı ve yeşil hizmetler sektörleri desteklenecek.

Hizmet sektörlerinin rekabetçiliğini ve ihracatını artırmak amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Lojistik alanındaki çalışmalar kapsamında taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi, kara ve deniz ticaret yollarındaki darboğazların giderilmesi yoluyla lojistik etkinlik artırılacak.

E-ihracat ve uzak ülke stratejilerine işlerlik kazandıracak Yurtdışı Lojistik Merkezleri Projesi'ne yönelik mevzuat geliştirme çalışmaları tamamlanacak.

Yerli üretim ithalata karşı korunacak

İhtisas serbest bölgeleri modeliyle serbest bölgelerden yüksek teknolojili mal ve hizmet ihracat oranı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalaması olan yüzde 14'e çıkarılacak.

Yerli üretimi dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korumak için ticaret politikası önlem ve uygulamaları kullanılacak.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin sanayi altyapısının yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi, küresel değer zincirleriyle sağlanan bütünleşmenin güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkeye çekilmesi çok boyutlu ele alınacak.

İhraç ürünlerde dış pazarlarda karşılaşılan engellerin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve dijitalleştirilmesi çalışmalarına devam edilerek, gümrüklerdeki dijitalleşmeyi tamamlama hedefi doğrultusunda, kağıtsız gümrük çalışmaları, ithalat beyannamelerini de kapsayacak şekilde devam edecek.

İhracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılmasını sağlayacak ihracat odaklı izinli gönderici sistemi devreye alınacak.

                                                       kaynak: trt haber 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski