Kur Korumalı Mevduat Sisteminde Değişikliğe Gidildi

Kur korumalı mevduat sistemi
Başlangıçta 21 Aralık 2021 itibarıyla bankalardaki dövizlerin ve altınların sisteme dahil edildiği kur korumalı TL mevduatlarında, yurt içi bireyler için süre kısıtlaması kaldırıldı. Yurt içi tüzel kişiler için ise 31 Aralık 2021 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsi DTH’lar ve altın hesapları TL’ye dönüştürülebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin dolar, euro ve sterlin cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek.

Resmi Gazete'de sayısında yayımlanan düzenlemeye göre yapılan değişiklikle, yenilenen hesapların ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve altın miktarının dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin hüküm madde metninden çıkarıldı.

İlgili KKM hesaplarının ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve altın miktarının dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin kaldırılan hüküm yerine yenileme yapılabileceği ancak yenilenmede "kapsam, usul ve esaslar"ın TCMB  tarafından belirleneceğine dair hüküm getirildi.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğiyle, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatlarının KKM sistemine dahil edilmesi için öngörülen, söz konusu hesabın 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Düzenlemeye göre yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilecek.

Altın hesapları için de geçerli olacak

Aynı düzenleme, Merkez Bankası'nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ için de geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yer alan ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğine göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesaplarının KKM kapsamında TL'ye dönüşümünü öngören uygulamada, söz konusu hesabın 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Yabancılar da YUVAM hesabından yararlanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Daha önce sadece yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan hesaplardan artık yurt dışında yaşayan yerleşik kişiler de yararlanabilecek.

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı.

Buna göre 1 Şubat 2022 tarihli YUVAM hesapları hakkında tebliğin amaç ve tanımlar bölümlerinde 'Yurt dışında yerleşik vatandaş' ifadesi 'yurt dışında yerleşik kişiler' olarak değiştirildi.

Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı: "Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler."

Fıkranın devamında ise bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.

YUVAM hesabında da DTH ve altın hesaplarının dönüşümünde olduğu gibi masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.

kaynek: blomberg ht

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski