Fiyatlar Genel Düzeyi nedir?

Fiyatlar Genel Düzeyi, bir ekonomide belli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin ortalama parasal karşılığını ifade eder.

Başka bir deyişle, piyasada alım-satıma konu olan mal ve hizmetlerin belirli bir ay veya yıldaki ortalama fiyatlarıdır.

Fiyatlar genel düzeyindeki değişimler, enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyon oranı, fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranıdır.

Fiyatlar genel düzeyini ölçmek için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılır. TÜFE, belirli bir dönemde (genellikle bir ay) hanelerin tükettiği sabit bir mal ve hizmet sepetinin ortalama fiyatlarındaki değişimleri izler.

TÜFE'yi hesaplamak için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde belirli bir mal ve hizmet sepetindeki fiyat değişimlerini takip eder. Bu sepet, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaç gruplarını içeren yaklaşık 800 kalemden oluşur.

TÜİK, her ayın ilk 15 gününde bu kalemlerin fiyatlarını toplayarak ortalama fiyat değişimini hesaplar. Bu hesaplama sonucunda bulunan rakam, TÜFE'yi gösterir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski